top of page

Hybrid Learning and its challenges for parents

Sembang santai di Nizal & Co berkaitan topik yang hangat sepanjang PKP berlangsung, "PDPR: Hybrid Learning - Mendepani Cabaran buat Ibu Bapa".Puan Emilia Zainol, OneDos Learning Innovator, mewakili Yayasan Ilham Budi bersama Puan Norazlin Syahidah selaku Kumpulan Penggerak (KPPIBKS), Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, bersama-sama membincangkan cabaran-cabaran dan solusi berkaitan PDPR yang diharapkan mampu memberi idea dan buah fikiran kepada golongan tenaga pengajar dan juga masyarakat.


Klik pautan ini untuk menonton program ini >> https://www.facebook.com/onedos.my/videos/371719171280222/
Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page